tel. +420 606 900 952

Endodontické ošetření

Při poškození zubní dřeně hlubokým kazem nebo při poranění úrazem, někdy také po preparaci na korunku, je nutné provést endodontické ošetření. To spočívá v odstranění postižené zubní dřeně a v mechanickém a chemickém vyčištění kanálků zubu a následném hermetickém zaplnění. Tím je možné zub v minulosti odsouzený k extrakci zachránit. Takto správně ošetřený zub plní nadále plnohodnotně svoji funkci.

Správně provedené endodontické ošetření je základním přepokladem pro provedení dalších zákroků jako jsou kompozitní výplně nebo zubní korunky.

Partneři/Dodavatelé